2008 © MeerBoeren
    Lidmaatschap    Contact    Links
Vereniging MeerBoeren
Haarlemmermeer

Postus 252
2150 AG  Nieuw Vennep
info@MeerBoeren.nl
Home.Over MeerBoeren.Streekproducten.Landbouw en Zorg.Boerderijeducatie.Duurzame Energie.Groenbeheer.Buurderij.
Een steenuilenkast
op uw bedrijf?
Lees meer...
wpf5878e2f.png
DE ORGANISATIE
De vereniging MeerBoeren wordt gekenmerkt door verschillende theamtische werkgroepen.
De werkgtroepen bestaan uit een agrarische producenten- gedeelte (bijvoorbeeld een Koolzaad-
coöperatie, of een zorgboerderijen stichting) en een denktank.
In de denktank kunnen ook niet-agrariërs zitting nemen.

Marktpartijen zoals de gemeente, Schiphol, een Bejaardentehuis of een School doen zaken met
de MeerBoeren en behalen zo, in samenwerking en overleg, eigen doelstellingen, regionale
sociale cohesie en een vitaal platteland.
Ook andere product/marktcombinaties en/of diensten kunnen ontwikkeld worden:
bijvoorbeeld recreatie of productie van duurzame energie.
Voorbeeld 1:
 De gemeente Haarlemmermeer neemt koolzaadolie af van een groep samenwerkende
 akkerbouwers.
Voorbeeld 2:
 Een collectief van boeren beheert recreatief groen op een deskundige en efficiënte manier.
Voorbeeld 3:
 Mensen die wonen en werken in onze polder willen weten waar hun voedsel vandaan komt en
 vinden het een belevenis om eigen streekproducten te consumeren met medewerking van
 Horeca en detailhandel.
Voorbeeld 4:
 Mensen met een lichamelijke of geestelijke beperding vinden prettige en nuttige dag-
 besteding op Zorgboerderijen.